LAKŠI POSTUPAK UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Od 8. juna stupio je na snagu Zakon o postupku upisa u Katastar nepokretnosti i vodova, koji je uneo značajne izmene u taj postupak. Uvođenjem nove aplikacije za javne beležnike, građani će biti oslobođeni čekanja u redovima kako bi predali prikupljenu dokumentaciju.