BRANISLAV MITROVIĆ O IZMENAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Građani Srbije od 28. juna sa najmanje 100 prikupljenih potpisa mogu da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu, od rekonstrukcije parkova i ulica, osnivanja različitih manifestacija, do stopiranja projekata za koje smatraju da su štetni za njihovu opštinu ili grad. Ovu mogućnost pružaju nedavno usvojene izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, a odnose se na situaciju kada su lokalne samouprave već najavile određene odluke, kako bi se na predlog građana, pre usvajanja, o njima raspravljalo.