STANJE I MOGUĆNOSTI SARADNJE NA ODRŽIVOM RAZVOJU PRIVATNIH ŠUMA

“Stanje i mogućnosti saradnje na održivom razvoju privatnih šuma” tema je regionalnog skupa koji je održan na Tari sa ciljem razmatranja mogućnosti i perspektive održivog razvoja privatnih šuma u Srbiji. Bila je ovo prilika da se zainteresovane organizacije, udruženja, pojedinci i šira javnost upoznaju sa novim oblicima organizovanja privatnih šumovlasnika i mogućnostima saradnje sa državnim i privatnim sektorom, uz osvrt na iskustva zemalja iz regiona.