MEŠTANI SELA ČESTOBRODICA U AKCIJI ČIŠĆENJA REKE

Inicijativa građana Mesne zajednice Čestobrodica, da organizuju akciju čišćenja rečnog korita Dobrinjske reke koja protiče korz ovo selo, naišla je na dobar odziv, ne samo među meštana ovog sela, već i kod lokalne samouprave.