ODLIČNI REZULTATI UČENIKA EKONOMSKE ŠKOLE IZ UŽICA

Ekipa Televizije 5 bila je danas u društvu nagrađenih učenika i profesora Ekonomske škole, koji svojim entuzijazmom, kreativnošću i stvaralačkim duhom doprinose ugledu škole. Raznim aktivnostima profesori podstiču i preduzetnički duh kod učenika i na taj način ih pripremaju za savremeni poslovni ambijent u kome su inovativnost i prilagodljivost najbitniji kvaliteti.