GRADSKO TAKMIČENJE U PRUŽANJU PRVE POMOĆI

Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći, koje je održano danas u Užicu, pored takmičarskog karaktera ima za cilj i jačanje svesti, prvenstveno kod mladih, o značaju sticanja osnovnog znanja prilikom pružanja prve pomoći.