OPŠTINA PRIJEPOLJE RASPOLAŽE DOVOLJNOM KOLIČINOM PROTIVGRADNIH RAKETA

Kada je u pitanju protivgradna zaštita, na teritoriji opštine Prijepolje trenutno uspešno funkcioniše osam stanica koje su snabdevene sa oko 10 protivgradnih raketa. Prijepoljska opština prošle godine nabavila je oko 50 raketa od kojih je manje od pola utrošeno, pa nije bilo potrebe za nabavkom novih u ovoj godini.