U DC “DR LUNE” ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU DEFEKTOLOŠKI LEKSIKON RANOG RAZVOJA KOD DECE

U poliklinici “Dr Lune” održano je predavanje na temu “Defektološki leksikon ranog razvoja kod dece”. Cilj predavanja je da budući roditelji dobiju neophodne informacije i steknu praktična znanja o pravilnom načinu odgajanja dece u najranijem dobu.