“SLEDEĆA DESTINACIJA BALKAN – MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ AGROTURIZMA”

Projekat pod nazivom “Sledeća destinacija Balkan – razvoj agroturizma”, udružio je u Drvengradu u Mokroj Gori struku i nauku, a sa ciljem da se razmotre mogućnosti razvoja ove grane turizma u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Partner na projektu je i VPTŠ Užice.