ŽENSKI CENTAR UŽICE DOBIO LICENCU ZA PRUŽANJE USLUGE SOS TELEFONA

16. maj obeležava se kao Međunarodni dan SOS telefona. Od početka godine do danas SOS telefon Ženskog centra Užice zvonio je 418 puta. Ovaj podatak još jednom podseća na važnost usluge koja se pruža žrtavama porodičnog nasilja, ali i opominje predstavnike lokalnih samouprava iz Zlatiborskog okruga da tu činjenicu imaju u vidu prilikom izdvajanja sredstava za funkcionisanje SOS telefona.