TEHNIČKA ŠKOLA UŽICE OTVORILA VRATA ZA SVE ZAINTERESOVANE BUDUĆE UČENIKE

Tehnička škola Užice, škola po meri učenika i okruženja, i naredne školske godine ponudiće budućim učenicima kvalitetno obrazovanje sa kojim će moći da nastave dalje školovanje ili se zaposle u nekoj od kompanija sa kojima je ostvarena saradnja u oblasti dualnog obrazovanja. Učenici osmog razreda imali su priliku da se tokom “dana otvorenih vrata” upoznaju sa prostorom škole, obrazovnim profilima i vannastavnim aktivnostima.