4. APRIL OBELEŽAVA SE KAO DAN STUDENATA U NAŠOJ ZEMLJI

4. april u našoj zemlji obeležava se kao Dan studenata. Pred visokoškolskim obrazovanjem i dalje stoje isti izazovi, a to su prilagođavanje obrazovnih profila potrebama na tržištu rada, kao i praćenje savremenih tendencija u studiranju i praktičnoj nastavi.