JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE OTVOREN DO 16. APRILA

Među merama aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, veliko interesovanje tradicionalno vlada za subvenciju koja nezaposlenima omogućava da započnu sopstveni biznis. Kandidati, između ostalog, moraju imati i sertifikat o završenoj obuci za razvoj preduzetništva. Obuka je besplatna i podrazumeva upoznavanje kako sa izradom biznis plana, tako i svim detaljima koji su vezani za početak privatnog posla.