RASPISANI JAVNI POZIVI I KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Užička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje pozvala je sve zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica da uzmu učešće na pozivima i konkursima koji su raspisani 14. februara. Reč je o 10 javnih poziva i konkursa koji su otvoreni do utroška planiranih sredstava, osim poziva za javne radove koji su otvoreni do 2. aprila, konkursa za subvencije za samozapošljavanje koji je otvoren do 16. aprila i konkursa za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji traje do 31. decembra 2018. godine.