34,4 MILIONA DINARA RASPOREĐENO NA 65 SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ UŽICA

Na osnovu kriterijuma i ostvarenih rezultata u prethodnoj godini, sportskim organizacijama sa područja grada Užica raspoređena su sredstva iz budžeta u ukupnom iznosu od 34,44 miliona dinara. Sredstva je dobilo 65 sportskih organizacija, a kao i do sada, najveći deo sredstava opredeljen je za fudbal, odbojku i košarku.