DETALJNO ISPITIVANJE KVALITETA VODE U AKUMULACIJI VRUTCI

Pored radova druge faze na Fabrici vode “Petar Antonijević”, u fokusu Gradske uprave i užičkog Vodovoda tokom 2018. godine biće i akumulacija Vrutci. Ovih dana rade se detaljna ispitivanja kvaliteta vode u akumulaciji u okviru programa monitoringa Agencije za zaštitu životne sredine. Biće to prvo od ukupno četiri ispitivanja koja su planirana sa ciljem da se 2019. godina, kada je planirano vrćanje akumulacije u upotrebu, dočeka spremno.