ODRŽANA 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Na 21. sednici Skupštine grada Užica najviše rasprave bilo je oko tačke dnevnog reda koja se odnosila na izveštaj o kvalitetu vazduha u gradu, koji je i usvojen. Odluka o kreditnom zaduženju Grada u iznosu od 150 miliona dinara, takođe je usvojena.