KLUB ZA TRAŽENJE POSLA PRI NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE USPEŠNO RADI

Među brojnim merama aktivne politike zapošljavanja su i klubovi za traženje posla, koji funkcionišu pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U užičkoj filijali klub radi veoma uspešno, a samo u toku prošle godine kroz njega je prošlo 111 lica. Aktivnosti u klubu imaju za cilj da polaznike nauče i osposobe da se što bolje predstave na tržištu rada kako bi lakše došli do posla.