NOVA VAROŠ ODVOJILA 10 MILIONA DINARA ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA

U programe i mere Nacionalne službe za zapošljavanje Opština Nova Varoš je od osnivanja Lokalnog saveta za zapošljavanje do danas uložila više od 120 miliona dinara. Pored toga, realizovani su i drugi projekti, sa ciljem da se smanji nezaposlenost i spreči odliv stanovništva. Budžetom za ovu godinu predviđen je iznos od 10 miliona dinara za podsticaj zapošljavanja kroz nekoliko mera.