U UŽICU ZABELEŽENA VISOKA KONCENTRACIJA ČAĐI I DRUGIH ČESTICA U VAZDUHU

Vazduh koji Užičani udišu poslednjih dana karakeriše se kao vrlo nezdrav ili čak opasan, jer je koncentracija čađi i po dva puta veća od dozovoljenih granica. I ostali parametri prelaze granične vrednosti pa se svim sugrađanima, a naročito osetljivoj populaciji, savetuje da u ovakvim danima izbegavaju duži boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima.