GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA PČELARA “MATICA” IZ POŽEGE

Društvo pčelara “Matica” iz Požege ulazi u novu fazu rada, čulo se između ostalog, na redovnoj godišnjoj Skupštini ovog društva. To nagoveštava popis svih pčelara i njihovih društava, kao i saradnja sa lokalnom samoupravom. Pored izveštaja o radu u prošloj, bilo je reči i o planiranim aktivnostima u ovoj godini, a održana su i dva stručna predavanja.