USVOJEN BUDŽET OPŠTINE PRIBOJ ZA 2018. GODINU

Investicije i razvoj glavna su obeležja budžeta opštine Priboj za 2018. godinu koji je danas usvojila Skupština. Milijardu i 85 miliona dinara je iznos budžeta kojim se vodilo računa o svim segmentima: zdravstvu, socijalnoj zaštiti, kulturi, saobraćaju i infrastrukturi, energetici i naročito sportu, imajući u vidu da je ova Opština dobila zadatak organizovanja 55. MOSI.