JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU ZA 2018. GODINU U DELU KOJI SE ODNOSI NA SOCIJALNU POLITIKU

Javnom raspravom o delu bužeta za socijalnu politku za 2018. godinu, nastavljene su aktivnosti koje realizuje Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa Gradom Užicem. Predstavnici najvećih gradskih udruženja ali i pojedinci okupili su se kako bi uputili svoje predloge i sugestije koje se odnose na izdvajanja iz budžeta za resor socijalne politike.