PRAVNI SUBJEKTI KOJIMA JE GRAD OSNIVAČ OBAVEZNI DA KORISTE PRIRODNI GAS ZA GREJANJE

Odlukom Gradskog veća, kao i prethodne dve godine, pravni subjekti kojima je Grad Užice osnivač ili oni kojima je Grad pomogao da izvrše konverziju grejanja na prirodni gas, obavezni su da u grejnoj sezoni koriste za grejanje prirodni gas. I vlasnici individualnih objekata koji su ostvarili pravo na subvenciju po merama energetske efikasnosti dužni su da koriste energente koji ne zagađuju životnu sredinu, a kontrolu na terenu vršiće ekološki inspektori.