15. DECEMBAR NOVI ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA FABRICI VODE

15. decembar je rok do kog rekonstrukcija i dogradnja fabrike vode “Petar Antonijević” mora biti završena. To predviđa Aneks ugovora o produžetku roka radova koji je nedavno potpisan u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U postojećem objektu gotovo svi radovi su završeni, a na dograđenom delu u toku su radovi na krovnoj konstrukciji.