Gradske teme

U OSNOVNOM SUDU U UŽICU ORGANIZOVAN DAN OTVORENIH VRATA

U susret Evropskom danu civilne pravde u Osnovnom sudu Užice petu godinu zaredom organizovan je dan otvorenih vrata. U skladu sa preporukama Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva akcenat je stavljen na  medijaciju kao alternativni način rešavanja spornog odnosa. Gosti Suda bili su medijatori a građani su imali priliku da se upoznaju sa svim prednostima koje medijacija nudi u odnosu na redovan sudski postupak.