JAVNI ČAS CRTANJA NA TEMU “MOJ GRAD”

Manifestacije u kojima su glavni akteri deca, svakako su najlepše i kao takve zaslužuju posebnu pažnju. Danas smo prisustvovali javnom času crtanja na temu “Moj grad” a svoja dela oslikavali su polaznici predškolskih grupa.