“ŽIVOT BEZ NASILJA – ZA SVAKO DETE”

Užički centar za prava deteta realizuje projekat Zagovaranje za primenu protokola za zaštitu dece od nasilja pod sloganom: “Život bez nasilja – za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja!”. Inicijalni sastanak povodom započinjanja procesa kreiranja lokalnog međusektorskog protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja danas su održali Užički centar za prava deteta, Centar za socijalni rad i Grad Užice.