POŽEGA IZDVOJILA 1.240.000 DINARA ZA POMOĆ DOMAĆINSTVIMA OŠTEĆENIM U POŽARU

Opština Požega je iz budžeta izdvojila 1 milion i 240 hiljada dinara kako bi pomogla domaćinstva koja su u poslednje tri godine imala štete od različitih požara. U lokalnim budžetima uglavnom nisu predviđena sredstva za ovu namenu, ali u Opštini Požega pronašli su način da pomognu.