U NOVOJ VAROŠI SE ODRŽAVA 38. SABOR LEKARA JUGOZAPADNE SRBIJE I SEVERNE CRNE GORE

Opština Nova Varoš, domaćin je ovogodišnjeg 38. Sabora lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore. Sabor je okupio oko 200 lekara, koji će iskustva razmeniti na teme: hronične nezarazne bolesti, zdravstvena zaštita majke i deteta i maligna oboljenja.