PREDSTAVLJENE MERE DRŽAVNE POMOĆI PRIVREDNICIMA

Predstavnici PKS i Fonda za razvoj održali su prezentaciju na kojoj su predstavljene mere državne pomoći namenjene malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Ovo je bila prilika da zainteresovani saznaju na koji način mogu uzeti učešća na javnim pozivima koji će biti raspisani početkom naredne godine.