ŠESTOMESEČNI PRESEK IZVRŠENJA BUDŽETA U 2017. GODINI

Na 16. sednici gradske Skupštine, užički odbornici prihvatili su šestomesečni izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu. Prema preseku i podacima za period januar – jun ove godine, prihodi su realizovani sa 53%, dok su rashodi bili 42,6% u odnosu na planirane. Izveštaj ukazuje da je budžet u ovoj godini bio stabilan, da nije bilo prekoračenja pozicija i da su redovno izmirivane obaveze. Tako je u ovom periodu, za sve kredite koje je Grad povukao, isplaćeno 91,3 miliona dinara, kao i sve druge budžetske obaveze.

Ovaj Izveštaj sastavljen je tako da prikazuje razliku između odobrenih sredstava i izvršenja i sastoji se od tri dela. Prvi, Uvodni deo obrazlaže pravni osnov za sastavljanje izveštaja, da su prilikom njegove izrade primenjivani podzaknski akti koji regulišu način pripreme, sastavljanja i dostavljanja periodičnih izveštaja i drugi propisi kojima se uređuje osnivanje, delokrug i finansiranje korisnika budžetskih sredstava.

Zatim, Opšti deo sadrži tabelarni prikaz sa detaljnim obrazloženjem i to, između ostalog, i račun prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i rashoda i izdataka za nabavku finansijske imovine, račun finansiranja koji obuhvata prikaz primanja od zaduživanja i izdatke za otplatu glavnice duga, te Utvrđivanje rezultata poslovanja kroz budžetski suficit (64,3 miliona dinara), primarni suficit (70,4) i ukupan fiskalni rezultat. Ukupna sredstva umanjena za ukupne izdatke daju iznos od 352.795.000 dinara i to predstavlja iznos sredstva na računu budžeta grada.

Jedna od tabela sadrži ukupno planirane i ostvarene prihode i primanja prema ekonomskoj klasifikaciji. Iz nje se vidi da je ukupno ostvarenje svih prihoda 53% od planiranog ili u nominalnom iznosu 1.380.998.000 dinara. Tekući prihodi ostvareni za prvih šest meseci ove godine u iznosu od 1.137.385.000 dinara ili 49% od planiranog. Ove prihode najvećim delom čine porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porez na dobra i usluge. Transferi od drugih nivoa vlasti, ostvaruju se u skladu sa dinamikom Ministarstva finansija i iznose 118.200.000 dinara i ostvareni su na nivou 51% od planiranog. U okviru ovih prihoda ostvareni su i prihodi po osnovu sredstva raspoređenih na konkursima kod Ministarstva. Za Narodu Biblioteku  projekat matične funkcije 440.000, Trim staza u Velikom parku 2.200.000 i Turistička regija Zapadne Srbije 1.500.000 za projekat Tradicija i toplina u srcu planina.

Posmatrajući stožerni kapitalni projekti realizovani su u sledećim iznosima. Za završetak vrtića na Pori, započetog 2010. godine, izdvojeno je tri miliona dinara, kišna kanalizacija u Ulici Miloša Obrenovića, posao iz 2014. ove godine se okončava sa uloženih 10 miliona. Ista suma opredeljena je za vodosistem Zmajevac, dok će se u vodovod Drežnik investirati 5,5 miliona dinara, a u vodovode Terazije – Volujac, Potpeć i vodovod u sistemu Lužnička dolina po 3,5 miliona dinara.

 

Ovaj tekst deo je projekta „ UŽIČKI BUDŽET I KAPITALNI PROJEKTI U 2017. “ koji sufinansira grad Užice. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.