POSTAVLJENO PRVO WI-FI DRVO U MALOM PARKU

U okviru kampanje Telekoma Srbije, Užice je dobilo svoje prvo wi-fi drvo. Pre nekoliko dana je postavljno u Malom parku i od tada se broj posetilaca svih starosnih dobi znatno uvećao.