ASFALTIRANO VIŠE PRAVACA U MZ DUBOKO

Paralelno sa radovima koji se izvode u centru grada, radi se i na asfaltiranju u seoskim mesnim zajednicama. U MZ Duboko u toku godine urađeno je više putnih pravaca, a po rečima gradskog većnika zaduženog za oblast funkcionisanja mesnih zajednica, lokalna samouprava pomaže uređenje putne  infrastrukture oko verskih objekata koji se nalaze na teritoriji grada.