JAVNA RASPRAVA O STRATEGIJI RAZVOJA KULTURE

Povodom predstavljanja nacrta Strategije razvoja kulture Republike Srbije 2017-2027, javna rasprava održana je i u našem gradu. Svi zainteresovani su imali priliku da iznesu svoje sugestije na novi nacrt Strategije u cilju boljeg položaja kulture.