Gradske teme

TAKSISTIMA ROK MESEC DANA ZA USKLAĐIVANJE SA NOVIM PROPISIMA

Obaveštavaju se taksi prevoznici (preduzetnici i vozači) da je stupio na snagu Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju («Sl.glasnik RS», broj 68/15) i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu («Sl.list grada Užica», broj 22/17), te je potrebno izvršiti usklađivanje poslovanja sa navedenim propisima. Rok za usklađivanje je 07.10.2017.godine, a prijem zahteva sa pratećom dokumentacijom počinje 07.09.2017.godine.

Taksi prevoznici (preduzetnici i vozači), shodno Zakonu i Odluci o izmenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu, imaju obavezu da pribave od nadležne uprave taksi dozvolu za vozače, identifikacioni karton i evidencioni broj za vozilo, kao i potvrdu nadležnog organa da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i javnog reda i mira. Potvrdu može pribaviti i nadležni organ uprave po službenoj dužnosti.

Za sve potrebne informacije obratiti se Gradskoj upravi za infrastrukturu i razvoj grada Užica, kancelarija broj 28 (prizemlje). Kontakt telefon je 031/590-163.