ČAJETINA – DNEVNI BORAVAK ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Udruženje građana “Zlatiborski krug” realizuje novi projekat pod nazivom ,,Unapređenje kvaliteta usluge dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u opštini Čajetina“. Projekat traje 6 meseci, a podržan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom avgusta je realizovan deo predviđenih aktivnosti vezan za nabavku opreme za realizaciju vežbi za psihofizički razvoj dece i uređenje prostorija dnevnog boravka.