MEMORIJALNA AKCIJA DAVANJA KRVI U ČAST NASTRADALIH RADNIKA “PRVOG PARTIZANA”

U svečanoj sali “Ivolaz” održana je sedma memorijalna akcija davanja krvi u čast nastradalih radnika “Prvog Partizana” 3.  septembra 2009. godine.