OPŠTINA PRIJEPOLJE SUBVENCIONIŠE PREVOZ CISTERNI SA VODOM DO UGROŽENIH DELOVA GRADA

Zbog visokih temperatura i sušnog perioda koji traje već duže vreme, presušila su i izvorišta u pojedim prijepoljskim selima. Opština Prijepolje kroz model subvecionisanja cene prevoza cisterni do ugroženih sela u velikoj meri pomaže meštanima. Do sada je poslato više od 40 cisterni.