MEDICINSKA ŠKOLA OD OVE GODINE EVIDENCIJU VODI KROZ ELEKTRONSKE DNEVNIKE

Od ukupno 800 škola koje su konkurisale za projekat pod nazivom “E- Prosveta”, njih 60 dobilo je mogućnost da sa početkom nove školske godine uvede elektronske dnevnike. Nova forma vođenja evidencije, nastavnom osoblju stvoriće uslove za efikasniji rad na časovima, a roditelji će putem sms poruka imati uvid u ocene, vladanje i izostanke učenika.