DIREKTORKA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE POSETILA UŽICE

Užice je posetila direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Tom prilikom ona je posebno istakla dobru saradnju sa lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama koja daje vidljive rezultate. Ta saradnja biće nastavljena i u narednom periodu sa ciljem da Užice, Zlatibor i okolinu poseti što veći broj kako domaćih tako i gostiju iz inostranstva.