KAMPANJA ZA IZRADU LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA IZ OBLASTI INVALIDNOSTI

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije organizovala je u Užicu sastanak povodom projekta “Kampanja za izradu lokalnih akcionih planova iz oblasti invalidnosti” koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat ima za cilj pružanje ekspertske i organizacione podrške lokalnim samoupravama u Srbijij i svim organizacijama OSI da kroz partnerstvo i aktivno učešće napišu lokalne akcione planove za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u periodu 2018.-2020.