U PRIJEPOLJU UMESTO DIREKCIJE ZA IZGRADNJU FORMIRANO ODELJENJE ZA INVESTICIJE

Nakon ukidanja Direkcije za izgradnju, što je bilo uslovljeno zakonom, u okviru Opštinske uprave Prijepolje formirano je Odeljenje za investicije koje od 1. avgusta obavlja sve poslove koji su ranije bili povereni Direkciji. Prema predviđenoj sistematizaciji u Odeljenju za investicije zaposleno je 8 lica.