IZMENE NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG SAOBRAĆAJA ZBOG IZGRADNJE KRUŽNOG TOKA

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice ulica Omladinska i Nikole Pašića, odnosno izgradnje kružnog toka, u vremenskom periodu od utorka 15.08.2017. godine do završetka radova i omogućavanja redovnog saobraćanja polazaka na linijama u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Užica čija vozila saobraćaju tom lokacijom, saobraćaće izmenjenom trasom.
1. Polasci na linijama sa početnim terminusom Užice AS, 4: Užice AS – Tatinac, 10: Užice AS – Ribaševina – Trnava, 20: Užice AS – Zlakusa, 22: Užice AS – Rasadnik, saobraćaće izmenjenom trasom i biće preusmereni na deo Ulice Dimitrija Tucovića od raskrsnice sa Obilićevom do raskrsnice sa Ulicom Nikole Pašića gde su uvedena privremena autobuska stajališta ispred i naspram Tržnog centra ”Pariz” u jednom i drugom smeru saobraćanja i obeležena su znakovima vertikalne saobraćajne signalizacije.
2. Polasci na linijama 1K: Sevojno – Duboki Potok – Sevojno, 2: Turica – Sevojno, 2A: Turica – Senjak, 6: Duboki Potok – Sarića Osoje (vanredna linija), 7: Turica – Sarića Osoje, 12D: Sevojno (portirnica) – Bioska – Kremna, 12E: Sevojno (portirnica) – Bioska – Kremna – Karaići, 14-1: Senjak – Jelova Gora – Prevedene Vode, 14B1: Senjak – Kovačnica, saobraćaće izmenjenom trasom i biće preusmereni na deo Ulice Dimitrija Tucovića od raskrsnice sa Obilićevom do raskrsnice sa Ulicom Nikole Pašića gde su uvedena privremena autobuska stajališta ispred i naspram Tržnog centra ”Pariz” u jednom i drugom smeru saobraćanja i obeležena su znakovima vertikalne saobraćajne signalizacije.
3. Polasci na liniji 3: Senjak – Sarića Osoje – Senjak i 16: Senjak – Ada – Zbojštica – Mramor, saobraćaće izmenjenom trasom zbog nemogućnosti pristupa magistralnom putu na mestu izgradnje kružnog toka. Za ove linije koristiće se postojeće stajalište ”Pijac” u Ulici Nikole Pašića u jednom i drugom smeru saobraćanja.