NAJTRAŽENIJI RADNICI SU KUVARI, MESARI, KROJAČI I IT STRUČNJACI

Trenutno su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Užice, deficitarna zanimanja, mesar, kuvar, konobar i krojač, a od visokoobrazovanih to su mašinski, elektro i IT inženjeri. Do posla svakako teže dolaze ekonomski tehničari i  maturanti gimnazije jer njih najviše ima na evidenciji, a potražnja poslodavaca je mala.