11. SABOR NARODNOG STVARALAŠTVA “LUNOVAČKA MOBA”

11. Sabor narodnog stvaralaštva “Lunovačka moba”, u Lunovom Selu okupila je brojne čuvare tradicije  iz cele Srbije. Više od jedne decenije ovu smotru organizuje istoimena grupa, koja se trudi da od zaborava sačuva izvornu pesmu, ali i srpsku kulturu i običaje.