SOLIDARNOST ŽENSKOG CENTRA UŽICE SA NEDAVNO UBIJENIM ŽENAMA, ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA

Akcijom na gradskom trgu, aktivistkinje Ženskog centra Užice, odale su poštu Olgi Lovrić, žrtvi porodičnog nasilja, koja je zverski ubijena pre sedam dana. Statistički podaci o broju žrtava u ovoj godini nimalo nisu ohrabrujući što potvrđuje i slučaj majke i deteta koji su juče ubijeni u Centru za socijalni rad Rakovica u Beogradu.