ZAUSTAVIMO NASILJE I DISKRIMINACIJU NAD STARIJIM ŽENAMA

U našem gradu je održana radionica koja je u okviru projekta Zaustavimo nasilje i diskriminaciju nad starijim  ženama. Ovaj projekat ima za cilj i promociju novog zakona o nasilju u porodici, a koji je nedavno stupio na snagu. Inače, statistika pokazuje da je oko 20% starijih žena u Srbiji iskusilo neki oblik nasilja u trećem životnom dobu, a njih 11% u toku prošle godine, što je dobar pokazatelj pozicije starih žena u našoj zemlji.