ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE POŽEGA

Do početka meseca jula, biće zamenjeni saobraćajni  znaci i ispravljene nepravilnosti u verikalnoj i horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji na području Požege, pa će tako biti stvoreni uslovi za nastavak rada požeških auto-škola. Ovo je glavna poruka sa sednice Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Požega.