U SEVOJNU POČINJE IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA IZBEGLICE

20. jun, Svetski  dan izbeglica Grad Užice i ove godine dočekao je sa povoljnim vestima za one koji imaju ovaj status. Naime, za 15-20 dana a u okviru Regionalnog stambenog programa u Sevojnu će početi izgradnja još jedne stambene zgrade sa 20 stambenih jedinica. Pored toga, grad je aplicirao i za još jednu zgradu od 10 stanova i u toku je sprovođenje neophodnih tehničkih procedura. Po završetku ove dve zgrade biće trajno rešeno stambeno pitanje svih izbeglih lica koja trenutno borave na teritoriji Grada Užica i Gradske opštine Sevojno.